Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 27 MAIG 2009

Sessió Pública Ordinària - 27 MAIG 2009

Dimecres 27 de maig de 2009 19.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 20/04/09 sobre aprovació de conveni. Unanimitat
3.- Ratificació de l'acord núm. 37 de la Junta de Govern Local de 04/05/09 sobre sol·licitud d'inclusió als ajuts per a barris. Unanimitat
4.- Acceptació dels ajuts del programa extraordinari d'ajuts econòmics d'urgència social de la Diputació de Barcelona. Unanimitat
5.- Aprovació de la distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat per a la prestació supramuncipal de serveis. Unanimitat
6.- Control d'òrgans de govern.
7.- Precs i preguntes.