Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 28 JULIOL 2010

Sessió Pública Ordinària - 28 JULIOL 2010

Dimecres 28 de juliol de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.- Ratificació de l’acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 28/06/2010 sobre aprovació de les festes locals pel 2011. Unanimitat

3.- Ratificació del conveni de cessió gratuïta d’un terreny amb els Srs. José i Ramón Gabarró Junyent. Unanimitat

4.- Ratificació del conveni de cessió gratuïta d’un terreny amb la Sra. Mª Pilar Marrugat Brosa. Unanimitat

5.- Aprovació de l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC Abst:CiU i PP

6.- Informe de les tarifes d’aigua d’IPSA. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC VC:CiU i PP

7.- Informe de les tarifes d’aigua d’ANAIGUA. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC VC:CiU i PP

8.- Acceptació de la subvenció del Programa de barris. Unanimitat

9.- Aprovació del nou document del POUM. Majoria Absoluta VF:PSC i ERC Abst:CiU i PP

10.- Control d’òrgans de govern.

11.- Precs i preguntes.