Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 28 MAIG 2008

Sessió Pública Ordinària - 28 MAIG 2008

Dimecres 28 de maig de 2008 20:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Per segona vegada la Sessió Ordinària, prevista per aquest mes de maig, comença una hora abans per donar pas, en primer lloc, a les intervencions del públic, que aquesta vegada està formada per una nodrida representació de veïns de Can Bonastre. Prop d'una trentena de punts formen l'ordre del dia entre les que s'inclou les delimitacions del terme, l'adjudicació del contracte de neteja i mocions.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.-
Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació de l'acord núm. 10 de la JGL de 31-03-2008 sobre compravenda amb els Srs. Cayuela Lluria. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
3.- Ratificació de l'acord núm. 11 de JGL de 31-03-2008 sobre conveni de compravenda amb els Srs. Ardite Aranda. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
4.- Ratificació de l'acord núm. 25 de la JGL de 29-04-2008 sobre aprovació de conveni de col·laboració amb els Ajuntaments d'Igualada, Prats de Rei, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt per a l'endegament de l'estudi de viabilitat d'una societat mercantil per al foment i creació de vivers d'empresa "Vivex". Unanimitat
5.- Ratificació del Decret d'Alcaldia de data 18-04-08 sobre sol·licitud d'inclusió del "Projecte d'intervenció integral al casc antic de Piera" als ajuts per a barris. Unanimitat
6.- Designació d'un representant més de l'Ajuntament de Piera a la Mancomunitat de Disminuïts Psíquics de la comarca de l'Anoia. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP
7.- Aprovació de la distribució de la participació en els ingressos de la Generalitat per a la prestació supramunicipal de serveis. Unanimitat
8.- Aprovació de l'expedient número 2 de crèdits i de plantilla de personal en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
9.- Aprovació de la cessió gratuïta d'un terreny a la Generalitat per a la construcció d'un centre d'atenció primària. Unanimitat
10.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i Vallbona d'Anoia. Unanimitat
11.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i Torrelavit. Unanimitat
12.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i Masquefa. Unanimitat
13.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i La Pobla de Claramunt. Unanimitat
14.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i El Bruc. Unanimitat
15.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i Castellolí. Unanimitat
16.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Piera i Cabrera d'Anoia. Unanimitat
17.- Aprovació dels plànols de delimitació de les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis forestals. Unanimitat
18.- Adjudicació del contracte del servei de neteja a les escoles públiques. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:PP VC:CiU
19.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Associació de Defensa Forestal per a la prevenció i extinció d'incendis. Unanimitat
20.- Aprovació del conveni amb el servei de Trànsit en matèria de controls d'alcoholemia amb aportació d'etilòmetre. Unanimitat
21.- Aprovació de l'annex al conveni amb el Consell Comarcal sobre prestació dels serveis socials pel 2008. Unanimitat
22.- Aprovació del conveni de col·laboració amb Creu Roja. Unanimitat
23.- Moció en suport del Correllengua, 2008. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU Abs:PP
24.- Moció per tal que l'Ajuntament faci front a una part de les despeses de manteniment de l'escola concertada. Desestimada VF:CiU/PP VC:PSC/ERC
25.- Moció per restablir els dispensaris als barris de Sant Jaume Sesoliveres i El Bedorc. Desestimada VF:CiU/PP VC:PSC/ERC
26.- Moció sobre la regidoria de cultura. Es retira
27.- Control d'òrgans de govern.
28.- Precs i preguntes.