Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 29 SETEMBRE 2010

Sessió Pública Ordinària - 29 SETEMBRE 2010

Dimecres 29 de setembre de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Unanimitat


2.- Ratificació de l’acord núm. 26 de la Junta de Govern Local de 13-09-2010 sobre sol·licitud de plans d’ocupació en el projecte Impuls.
Unanimitat

3.-
Ratificació de l’acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 13-09-2010 sobre la incorporació d’un d’autoservei del SOC al Club de Feina del Servei d’Ocupació Local. Unanimitat

4.-
Aprovació del Compte General de l’exercici 2009. Majoria Absoluta VF:PSCiERC Abst:CiUiPP

5.-
Acceptació de la subvenció pel funcionament de la llar d’infants i aprovació del conveni. Unanimitat

6.-
Aprovació de la imposició i ordenació de les contribucions especials per a l’execució de la substitució del col·lector d’aigües pluvials al passatge de l’avinguda del Gall Mullat. Majoria Absoluta VF:PSCiERC Abst:CiUiPP

7.-
Declaració de l’interès públic en les obres de construcció del nou CAP de Piera. Unanimitat

8.-
Esmena d’error material en el projecte de compensació del sector UC-3 de Piera. Unanimitat

9.-
Adjudicació de l’elaboració de projecte, execució d’obres i gestió d’equipament esportiu públic a Can Bonastre.
Majoria Absoluta VF:PSC,ERCiPP Abst:CiU

10.-
Moció de suport a l’agrupació coral la Llàntia per tal que rebin la Creu de Sant Jordi. Unanimitat

11.-
Control d’òrgans de govern.

12.-
Precs i preguntes.