Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 30 JULIOL 2008

Sessió Pública Ordinària - 30 JULIOL 2008

Dimecres 30 de juliol de 2008 21:00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió ordinària prevista per tancar el curs just abans de les vacances del mes d'agost i previ a la Festa Major. La Sala d'Actes s'omple de gom a gom durant l'hora prèvia amb veïns de Can Bonastre.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat
2.- Ratificació del Decret d'Alcaldia de data 03-06-08 d'aprovació del Pla Local de Joventut. Unanimitat
3.- Aprovació de l'expedient número 3 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC VC:CiU/PP
4.- Modificació d'ordenances fiscals pel 2008. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/PP Abs:CiU
5.- Ampliació, confirmació i clarificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona en relació a la gestió tributària. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU VC:PP
6.- Aprovació de les dues festes locals per el 2009. Unanimitat
7.- Adjudicació del concurs per a la gestió del servei de la llar d'infants municipal. Unanimitat
8.- Aprovació del conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'una infraestructura de telecomunicacions. Unanimitat
9.- Aprovació del conveni de col•laboració amb IPSA pel servei de recollida de la fracció orgànica de les escombraries. Unanimitat
10.- Aprovació del nom i numeració d'un tram de carrer al nucli urbà de Piera. Unanimitat
11.- Aprovació del nom i numeració d'un carrer al nucli urbà de Piera. Unanimitat
12.- Aprovació de nomenclatura i numeració dels nous carrers del polígon UC-14. No es vota
13.- Moció per demanar la no supressió del batxillerat nocturn a Igualada. Unanimitat
14.- Moció en relació a la campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC/CiU VC:PP
15.- Moció en relació a l'abocador dels Hostalets de Pierola. Unanimitat
16.- Moció contra l'Eurodirectiva del temps de treball. Unanimitat
17.- Control d'òrgans de govern.
18.- Precs i preguntes.