Portada > Funcionalitats > Formularis > Fira del Sant Crist 2019

Fira del Sant Crist 2019

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i cognoms *

Dades de la persona que fa la sol·licitud

Empresa/Entitat/Associació *

En cas que la participació no sigui particular

DNI/CIF/TR *

Identificació personal, de l'empresa o targeta de residència

Lloc de residència (població) *
Adreça postal *
Correu electrònic *
Telèfon mòbil *

Telèfon on estigueu localitzables abans i durant la Fira

Producte a exposar *
Opció per exposar *
Metres lineals *
Metres de fondària *
Necessitat de potència elèctrica *
Observacions i comentaris