Cal Martí de l'Estany

La galeria arcada del darrer pis és una solució arquitectònica típica- ment catalana (2015)
La galeria arcada del darrer pis és una solució arquitectònica típica- ment catalana (2015)

Cal Martinet

LA CASA DELS DETALLS GENTILS

La casa, de planta baixa i dos pisos, conté un basament d’origen medieval. Les dates 1798 i 1826 que figuren al portal adovellat, incorporades posteriorment, són el reflex de les possibles intervencions i ampliacions que s’hi van dur a terme en aquells anys.

Durant la dècada de 1930, el seu propietari, Martí Estany i Martí que era col·leccionista d’art i membre distingit d’associacions i entitats culturals catalanistes (1874-1938) va fer reformar la casa tot remuntant una planta més, amb una elegant galeria arcada amb sis arcs rebaixats, clàssica en les cases senyorials catalanes siscentistes. L’escultor i esgrafiador noucentista Ferran Serra i Sala va decorar la façana amb uns esgrafiats geomètrics, on va inserir una fornícula amb l’escultura d’alabastre de sant Martí, en honor al propietari.

El propietari Estany sempre va tenir la seva ànima partida entre Piera i Barcelona. Com a prohom i mecenes de la vila destaca per ser el primer president del Foment de Piera (1925-1929) i membre impulsor de la construcció del nou complex recreatiu. El 1933 va pagar l’arranjament de la plaça del 14 d’abril (actual Plaça Catalunya) i la plantació de plataners que s’hi va fer. A ciutat, va arribar a ser comptador de l’Orfeó Català, entre 1928 i 1929, i el 1927 va fer un llegat a favor de la Junta de Museus de Barcelona, a la qual va deixar un important fons format per algun quadre de Martí Alsina i de Santiago Rusiñol, i una notable col·lecció d’arquetes, miniatures i rellotges de butxaca.