Cal Salvet

La Guinovarda separava les Cases Dellà l’Aigua (les de l’esquerra de la imatge) de la resta de Piera. La barriada s’unia a la vila per un pont avui amagat sota la plaça de la Sardana (vers 1915)
La Guinovarda separava les Cases Dellà l’Aigua (les de l’esquerra de la imatge) de la resta de Piera. La barriada s’unia a la vila per un pont avui amagat sota la plaça de la Sardana (vers 1915)
Cal Salvet ha mantingut un aspecte molt semblant al que va resultar de les reformes del segle xviii (2015)
Cal Salvet ha mantingut un aspecte molt semblant al que va resultar de les reformes del segle xviii (2015)

UN CASAL MEDIEVAL ALTERAT PER LA VINYA

Edifici d’origen medieval que forma part de les Cases Dellà l’Aigua, una barriada del Raval Jussà ubicada a l’altra banda de la riera Guinovarda i unida a la vila a través del pont del Raval, construït durant el segle XIII.

La casa, aixecada entre els segles XIII i XIV, obria les portes al camí ral d’Aragó, i era una de les primeres cases que el viatjant veia a l’entrar a la vila, juntament amb l’hostal de Cal Banyeres. Aquesta localització privilegiada ha donat força a la tradició que sosté que era una casa de postes, on els carreters feien els canvis de cavalleries.

Cal Salvet és un gran casal de planta baixa i dos pisos. Dividit en tres cossos, l’interior conté l’estructura d’arcades gòtiques que sostenen el primer pis i que permetien disposar d’un ampli celler i d’un espai per als cavalls a peu pla. Durant el segle XVIII, quan Piera va començar a apostar per la vinya, la casa va ser remodelada (tal com testimonieja la dovella del portal d’entrada, de 1738) i una de les voltes gòtiques va ser escapçada per ubicar-hi la premsa de vi, el 1770.

El 1908 el casal es va convertir en casa d’estiueig al ser venuda per Modest Bonastre al barceloní Jacint Niqui. El 1931 la va adquirir l’andalusa Carme Rodríguez Sintex, vídua de Coma Roura, que la va cedir a la seva fillola M. Carme Llovera Cornellà. Actualment la casa pertany a la famíla Quadrada Llovera.