Cal Sanahuja

La casa es va aixecar al Raval Sobirà, el barri extramurs que a partir del segle XVIII va créixer enormement (cap al 1919)
La casa es va aixecar al Raval Sobirà, el barri extramurs que a partir del segle XVIII va créixer enormement (cap al 1919)
Les obertures de la segona planta es mostren com un únic element em- marcat i elegantment decorat (2015)
Les obertures de la segona planta es mostren com un únic element em- marcat i elegantment decorat (2015)

Cal Guixanet

 

PINACLES PER A INDUSTRIALS

Cal Sanahuja és una casa entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, antigament coneguda com a Cal Guixanet. L’any 1903 va ser objecte d’una profunda remodelació que molt probablement va anar a càrrec de l’arquitecte Antoni Sahís Roig. De la intervenció en sobresurt una fantàstica façana ornamentada amb motius vegetals tant en les motllures com en l’acabat. Ressalta pel coronament a mode de barana i pels pinacles a banda i banda com a remat de les falses pilastres que recorren la façana.

Sembla que el promotor de la remodelació va ser Joan Antoni Casas Vila, un industrial procedent de Martorell que fabricava mosaics hidràulics i que estava casat amb una pierenca emparentada amb uns altres estiuejants, els industrials Bastida, que havien edificat un xalet al mateix carrer, no gaire lluny.

Cap al 1945 els Sanahuja Ortoneda van adquirir l’immoble i el seu fill petit, acabat de casar, hi va anar a viure. La família Sanahuja era una saga d’industrials tèxtils naturals de Balaguer que des d’inicis de segle xx havien arribat a Piera i portaven la fàbrica tèxtil de Cal Casals. Més endavant, durant la dècada de 1920, van instal·lar una nova fàbrica al carrer de Sant Cristòfol, on van continuar amb els teixits de mocadors que els van donar renom a la comarca i arreu de Catalunya. A partir de la dècada de 1960 es van traslladar a l’Era del Poch en un gran complex fabril. Actualment la finca continua a mans de la mateixa família.