Can Torras

La via principal de Piera, que formava una petita plaça davant de Can Torras, encara mantenia els carrers de terra quan la casa ja s’havia aixecat imponentment
La via principal de Piera, que formava una petita plaça davant de Can Torras, encara mantenia els carrers de terra quan la casa ja s’havia aixecat imponentment
Obertures emmarcades per falses pilastres i coronades ambfrontó (2015)
Obertures emmarcades per falses pilastres i coronades ambfrontó (2015)

ELEGÀNCIA I GRANDOSITAT

Considerada una de les cases més grans de la vila, adoptael nom de Can Torras de la Mata, a prop del Bedorc,la masia d’on provenien els propietaris. Les obresd’aquesta casa van començar el 24 de gener de 1887i les promovia el gran hisendat Pau Munné Miquel(1862-1927) arran del seu imminent matrimoni ambRosa Orpí Almirall, filla d’uns terratinents pierencs propietarisde la finca de Ca n’Orpí.

 

La política matrimonial dels Munné de Can Torras responiaa una estudiada estratègia perengrandir la possessió devinyes i terres que garantissin unes bones rendes. La segonamuller de Pau Munné va ser Anna Llopart Jorba, filladels propietaris de la coneguda masia de Can Pons, a Pierola.La tercera i última esposa, Paulina Ferrer Rovira, descendiade Torrelavit. L’hereu de la casa, que va ser alcaldei jutge de Piera, Josep Maria Munné Orpí, va contraurematrimoni amb Maria Lluïsa Roviralta Puigventós, filla d’unconegut indià i comerciant establert als Hostalets.

 

Aixecada seguint el projecte neoclàssic de l’arquitecteigualadí Pau Riera Galtés, la casa està composta deplanta baixa, dos pisos i golfes. Disposa d’uns grans cellersi un terrat. La façana és simètrica, amb tres oberturesa cada planta separades per falses pilastres. Cadaobertura és emmarcada, també, per falses pilastres icoronada amb frontó. L’accés és a través d’un arc escarser,on Pau Munné, per tal de perpetuar la seva obra, vafer-se gravar les inicials a la dovella central. Actualmentpertany a la família Bosch Fortuny.