Voltes de la Plaça

La tradició apunta que el militar Joan Orpí del Pou va néixer a la casa del balcó més ample. Foto de Josep Sal- vany, Biblioteca de Catalunya (1914)
La tradició apunta que el militar Joan Orpí del Pou va néixer a la casa del balcó més ample. Foto de Josep Sal- vany, Biblioteca de Catalunya (1914)
El segle XVI Piera tenia dos hostals, l’un era Can Burros i l’altre Cal Banyeres (2015)
El segle XVI Piera tenia dos hostals, l’un era Can Burros i l’altre Cal Banyeres (2015)

Can Burros

 

ELS PORXOS DEL MERCADAL

 

Can Burros és una prominent edificació ubicada al centre neuràlgic de la Piera medieval, el Mercadal. La casa connectava, a través de les seves porxades, la plaça del Mercadal –la de sobre– amb la plaça del Costell –la de sota–, tot formant un espai de vitalitat comercial.

Tot i que no s’esmenta fins a l’any 1583 devia existir des del segle XIV, quan el Mercadal es va convertir en el barri més dinàmic de la vila (n’és testimoni la presència d’alguna arcada gòtica). De ben antic també hi havia un pou, que va donar lloc al nom Ca n’Orpí del Pou, on el 1593 nasqué Joan Orpí, l’explorador i militar pierenc colonitzador de Veneçuela i fundador de la Nova Barcelona i la Nova Tarragona.

Sota les voltes d’aquesta casa s’hi aixoplugaven comerciants i venedors els dies de mercat i hi oferien els seus productes, en un exemple ben clar del gran dinamisme econòmic i comercial que va experimentar Piera a partir del segle XIII.

Sembla que durant el segle XVI aquesta caseria albergava un dels dos hostals que tenia la vila, una activitat que potser li va valdre la popular denominació de Can Burros, en al·lusió als animals que els hostes hi deixaven lligats. A partir del vuitcents va ser dividida en tres cases: Cal Ros, Cal Nan, i la casa que el 1925 havia d’ocupar el Foment.