Educaentorn

Eina promoguda per la Diputació de Barcelona, que vol anar un pas més enllà en la web www.pieraeduca.cat i que recull tota l'oferta educativa de la corporació i d'entitats (activitats, concursos, visites guiades, etc.).

És una guia viva, treballada conjuntament amb les entitats que s'anirà actualitzant i ampliant així que arribi o es creï més oferta. Així mateix, permet fer visible a la comunitat educativa i la ciutadania en general l'oferta educativa de Piera.

On es presta