viladePiera.cat · Núm. 45 · Juny 2017 - page 1

vilade
Piera
.cat
JUNY 2017
|
AJUNTAMENT DE PIERA
45
Josep Llopart es converteix en el
nou alcalde d’acord amb el pacte
de legislatura
PROGRAMA
ACTIVITATS
ESTIU
2017
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook