Concurs de Teatre 2016

Bases del 40è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera

1r. Podran prendre part en aquest concurs, tots els elencs teatrals, els components dels quals, inclosos els seus directors, siguin exclusivament AMATEURS.

2n. El CONCURS començarà el dissabte dia 1 d'octubre i acabarà el 3 de desembre de 2016.

3r. Les representacions es portaran a terme els dissabtes d'octubre (1, 8, 15, 22 i 29), els dissabtes de novembre (5, 12, 19 i 26) i el dissabte 3 de desembre de 2016, en sessió de nit, a les 21.30 h, al Teatre FOMENT DE PIERA, carrer de la Plaça, 19.

4t. Les inscripcions es podran efectuar mitjançant un full d'inscripció que es trobarà al formulari disponible a la pàgina web municipal. El termini per apuntar-se finalitza el dia 29 de juliol. Més informació al tel. 93 776 05 36.

5è. En efectuar la inscripció cadascun dels grups proposarà una obra teatral en català, castellà o bilingüe. L'obra ha de tenir l'autorització de l'autor per poder ser representada al CONCURS.

6è. Amb el full d'inscripció els grups enviaran un breu historial de la companyia, sinopsi de l'obra i el repartiment. Per procedir a la selecció, tot i no ser obligatori, es recomana aportar material gràfic (filmació en condicions i fotografies).

7è. Una Comissió nomenada a l'efecte procedirà a la selecció d'elencs i ho comunicarà als seleccionats i als no seleccionats. Als elencs seleccionats se'ls citarà per concretar l'ordre de les representacions i en cas de no arribar a un acord, es procedirà al sorteig. Aquest acte tindrà lloc el diumenge dia 4 de setembre, a les 12 h del matí, al mateix Teatre Foment.

8è. El muntatge escènic anirà a càrrec de les companyies que tindran a la seva disposició dos ponts de llum i equip de so. Cal tenir en compte que les mides de l'escenari són 7 metres de boca per 7 metres de fondària. Hi ha teler per poder penjar decorats. El teatre disposa de cambra negra i el corrent elèctric és de voltatge de 220 i 380. La companyia es fa responsable de deixar el Teatre en les condicions que l'ha trobat i si s'ocasiona algun desperfecte anirà a càrrec seu.

9è. Les despeses de DRETS D'AUTOR i tots els altres impostos aniran a càrrec de la Comissió Organitzadora fins a 200 euros per obra.

10è. Només tindran entrada a l'escenari durant el decurs de les representacions aquelles persones que prèviament i amb correcta identificació acreditin que formen part de les companyies teatrals. L'entrada al Teatre s'efectuarà un cop es tingui la localitat prèviament adquirida a la taquilla.

11è. El jurat qualificador estarà constituït per diverses persones vinculades molt directament al món del teatre.

12è. El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Qualsevol contingència no contemplada en aquestes bases serà resolta pel Jurat, sense dret a reclamació, així com aquelles alteracions que les circumstàncies puguin dictaminar, cosa de la qual s'informarà oportunament als elencs participants.

13è. Per deferència a l'acte de cloenda, i a fi de no desmerèixer-ne la importància, es podrà delegar la recollida de premis a altres persones de la companyia o grup teatral.

14è. Es concediran els següents premis i trofeus:

PREMIS
Primer.- Del Molt Il·lustre Ajuntament de la Vila de Piera, al grup classificat en primer lloc.
Segon.- De la Societat Foment de Piera, al grup classificat en segon lloc.
Tercer.- De la regidoria de Cultura, al grup classificat en tercer lloc.

TROFEUS A LES SEGÜENTS CATEGORIES:
* Direcció, Memorial “Joan Quintana”
* Actriu
* Actor
* Actriu de repartiment
* Actor de repartiment
* Presentació escènica, Memorial “Paco Villares”
* Votació popular, Memorial “Ramón Mora”

El Jurat Qualificador es reserva el dret d'atorgar els accèssits que cregui oportuns.
Tots els grups participants rebran la quantitat de 500 euros com a premi de PARTICIPACIÓ, que es lliuraran en l'acte de cloenda del CONCURS, que tindrà lloc el dissabte 21 de gener de 2017, a les 21.30 h, en el decurs d'un SOPAR D'AMISTAT.