Portada > Varis > Empresa i Ocupació

Empresa i Ocupació

Estem millorant els continguts d'aquesta pàgina

Aquest és el servei que l'Ajuntament de Piera gestiona a través de les seves oficines del Centre de Serveis La Bòbila. Podeu obtenir més informació accedint al següent menú:

SERVEIS ALS CIUTADANS

1. Servei d'Ocupació Local de Piera (SOL)

  • Sessió informativa per a nous usuaris
  • Assessorament individual i grupal
  • Club de feina

2. Formació ocupacional

3. Ofertes

4. Notícies

Més informació al 93 776 00 76

Encara no ets usuari?
Per ser usuari del Servei d'Ocupació Local de Piera i poder disposar de tots els seus serveis, cal omplir el formulari d'inscripció per participar a una SESSIÓ INFORMATIVA del servei. Posteriorment us concertarem dia i hora per a una entrevista.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

PROJECTE «PIERA, COMERÇ ACTIU»

Piera té bastants locals buits situats, sobretot al nucli antic de la vila. La reobertura de locals tancats es considera un pilar fonamental del redreçament de la zona històrica nucli antic de Piera, que ha anat quedant deserta d’activitat comercial en els darrers anys.

Dintre del projecte Treball als Barris, que Piera té concedit des del 2010, es vol afavorir la instal·lació de noves activitats adients a la zona: restauració, oci, activitats artesanals... Es tracta de promocionar i atreure activitat terciària al nucli antic de la vila. Fora d’aquesta àrea, però, també s’observa de forma més atenuada aquesta problemàtica. Per aquesta raó l’àmbit d’actuació d’aquest projecte és tot el municipi.

L’ajuntament de Piera, dintre del marc de les accions XBMQ2012, va rebre un ajut per poder desenvolupar l’acció: Foment de l’ocupació dels locals comercials buits.

Durant el 2012 i els primers mesos del 2013, s’ha anat desenvolupant aquesta acció. S’ha contractar una empresa de noves tecnologies que ha desenvolupat un aplicatiu informàtic per poder fer difusió d’aquests establiments. El treball previ s’ha centrat en la definició de l’eina, els dissenys de l’aplicatiu i la implementació de la web: www.pieracomerçactiu.cat. Els primers mesos d’aquest any, s’han dedicat a acabar de desenvolupar aquesta eina i començar a provar-la.

Seguint amb aquesta línia de treball, es pretén, durant aquest any 2013, la implementació de la campanya «Piera comerç actiu».