Recursos pels usuaris

Punt d'Autoservei SOC

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), dins de la seva política de millora de l'atenció ciutadana, ha instal·lat un Punt d'Autoservei (PAS) al Centre de Serveis La Bòbila, que permet accedir a alguns dels serveis i tràmits que s'ofereixen a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya sense haver de desplaçar-hi.

Tràmits disponibles al Punt d'Autoservei:

 • Consulta del catàleg de prestacions per desocupació.
 • Renovació de demanda d’ocupació.
 • Obtenció d’alguns informes d’ocupació.
 • Consulta i canvi de situació administrativa de l’usuari.
 • Impressió d’informes.
 • Informació de cursos de formació i ofertes de treball.
 • Preinscripció als cursos de formació.
 • L’aparell s’ha d’utilitzar de forma totalment autònoma i permet la impressió de documents d’interès sense cap cost econòmic.

Horari del PAS

Es mantindrà actiu de dilluns a divendres de 8 a 15h, dilluns i dimecres de 16 a 19h. En horari d'estiu, a partir del 2 de maig i fins el 30 de setembre, de dilluns a divendres de 8 a 15h. Per a més informació visiteu la web del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Assessorament individual i Tallers grupals

Els usuaris del SOL poden sol·licitar assessorament individual amb la orientadora laboral o realitzar una consulta.

Els tallers de recerca de feina són accions grupals on es treballen les habilitats laborals necessàries per afavorir l'accés al mercat de treball. Com fer un bon CV, la carta de presentació, com presentar-se a l'entrevista de selecció o com preparar unes oposicions, entre d'altres, són els tallers que s'han anat fent habitualment al nostre servei.

Per realitzar una consulta o participar en un taller programat, accediu a aquest formulari indicant la opció corresponent, també podeu trucar al 93 776 00 76 o venir personalment al Centre de Serveis La Bòbila.

Club de feina

Espai d'Autoconsulta i Punt d'Autoservei SOC

El Club de feina ofereix, amb el suport d’un dinamitzador, els següents recursos i accions:

 • Equips informàtics i connexió a internet gratuïta per accedir a borses de treball, crear un compte de correu, confeccionar currículums i/o cartes de presentació...
 • Premsa laboral i bibliografia especialitzades
 • Un taulell d'ofertes de la comarca de l'Anoia i comarques properes
 • Directoris d'empreses per sectors d'activitats i per diferents àmbits territorials
 • Informació de la oferta formativa existent
 • Servei de telèfon i fax

Per a més informació visiteu la web del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Horari del Club de Feina:

Dilluns i dimecres d'11 a 13.30 h.

Formació Ocupacional i Professional

FORMACIÓ OCUPACIONAL
L'Ajuntament de Piera és Centre col·laborador de Formació Ocupacional del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i enguany ha ofert el Curs d'Anglès d'atenció al Públic a l'Aula del Peix de l'Ajuntament de Piera i els mòduls formatius per a persones desocupades de l'especialitat de Direcció i coordinació d'activitats de lleure a l'Espai d'Entitats.

Actualment s'està oferint el curs d'Anglès comercial, adreçat prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació i inscrites al SOC.

Si voleu conèixer tota l'oferta formativa dels cursos que ofereix el SOC cliqueu aquí.


FORMACIÓ PROFESSIONAL

Targeta Professional de la Construcció (TPC). Què és la TPC?

La TPC acredita, entre altres dades, la formació específica rebuda del sector pel treballador o la treballadora en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la categoria professional del treballador i els períodes d'ocupació en les diferents empreses en què exerceixi la seva activitat.

A qui va dirigida?

 • Als treballadors/ores en alta, o en situació d'incapacitat transitòria, que prestin els seus serveis en empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació del conveni general del sector de la construcció.
 • Als treballadors/ores en desocupació, sempre que tinguin acreditats, almenys, trenta dies d'alta en empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació del conveni general del sector de la construcció en el període de dotze mesos immediatament anterior a la sol·licitud.

Per a més informació truqueu al 93 776 00 76 o cliqueu aquí.