Portada > Actualitat > Agenda > Ple extraordinari

Ple extraordinari

Dia i hora: dimecres 29/06/2022 a les 14:15

Lloc: Sala de Plens

Organitza: Ajuntament de Piera

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió pública extraordinària a celebrar el proper  dia  29 de juny de 2022, a les 14.15 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació definitiva de la modificació de pressupost 7/2022 -Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 

2.- Aplicació de la revisió excepcional de preus en els contractes d'obres.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2022. 

4.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau (PMA).

5.- Encàrrec a mitjà propi (Industrial Piera S.A. IPSA) gestió abastament d'aigua a una part del municipi. 

6.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. Sandra Bernad Martínez. 

Arxivat a: General
ple
ple