Portada > Actualitat > Agenda > Ple extraordinari

Ple extraordinari

Dia i hora: dimecres 14/02/2024 a les 16:00

Lloc: Sala de Plens

Organitza: Ajuntament de Piera

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària a celebrar el proper dia 14 de febrer del 2024, a les 16 hores, per tractar els assumptes que figuren al següent

ORDRE DEL DIA

1.- Rectificació d'errors materials del Pressupost General Municipal de l'exercici 2024 (Exp.851/2024).

2.- Aprovació de la licitació del servei de neteja viària del municipi de Piera (Exp.2623/2023).

 
 

 

Arxivat a: Política
ple
ple