Portada > Actualitat > Notícies > Es congelen els principals tributs municipals

Es congelen els principals tributs municipals

29/04/2021

Aquest 2021 s’han aprovat noves bonificacions fiscals i s’ha suprimit la taxa d’ocupació de terrasses de bars i restaurants

L’Ajuntament de Piera ha decidit congelar els principals impostos i taxes municipals, com l’IBI i l’IAE, amb la voluntat de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania, atès que moltes famílies pateixen encara les conseqüències de la COVID-19. Així mateix, ha deixat sense efecte la modificació aprovada inicialment el passat mes de novembre per l’anterior equip de govern que suposava un increment del tipus de gravamen de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i que establia un tipus mínim, en tots els casos de 50 euros. El tipus de gravamen, doncs, es mantindrà en el 3,10 % i hi haurà noves bonificacions fiscals. 

Es podran beneficiar d’un 95 % de la quota de l’ICIO les construccions que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal i d’un 90 % aquelles que incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per l'autoconsum. També es concedirà una bonificació del 50 % de la quota a totes aquelles obres destinades a la construcció d'habitatges de protecció oficial.  

D’altra banda, en aquest exercici s’ha decidit suprimir la taxa d’ocupació de terrasses de bars i restaurants per donar suport a un dels sectors més afectats per la pandèmia.

Pel que fa a les famílies, es mantenen les bonificacions en el rebut de l’IBI per a famílies nombroses i els descomptes en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als cotxes considerats històrics o clàssics, així com per als híbrids i els elèctrics. Es poden beneficiar d’una bonificació en la taxa de residus tots els pierencs i pierenques que optin pel compostatge casolà o facin un ús continuat de la deixalleria municipal. 

Podeu consultar el conjunt de bonificacions en el document adjunt.

Arxivat a: Hisenda
Ajuntament

Arxius adjunts