Portada > Ajuntament > Arxiu municipal

Arxiu municipal

Què és l'arxiu?

L'Arxiu municipal de Piera és l'òrgan que s'ocupa de gestionar, tractar, conservar i difondre tota la documentació que produeix l'Ajuntament. També dóna suport en les seves recerques i investigacions per fomentar i donar a conèixer la història del poble "LA HISTÒRIA DE TOTS".
A més, vetlla per la recuperació del patrimoni documental que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació.

Fons documental:

Tipus de documents:
· Administratius
· Històrics
· Monografies
· Publicacions periòdiques
: (Sabies que...? 1993-2007)
Entre documentació administrativa i històrica trobem:
· 4.100 capses de documentació, que equivalen a 460 metres lineals.
- També trobem 10 pergamins.
- Arxiu fotogràfic, d'indrets, festes, activitats i arranjaments d'arreu del poble i rodalies.
* Manquen documents referits als anys de la guerra civil (1936-1939) per destrucció en el seu moment.

Inventari Arxiu Municipal

QUADRE CLASSIFICACIÓ
Anys extrems
1
Administració General
1603 - 2014
2
Hisenda
1621 - 2014
3
Proveïments
1862 - 2014
4
Beneficència i assistència social
1849 - 2014
5
Sanitat
1862 - 2011
6
Obres i urbanisme
1771 - 2015
7
Seguretat Pública
1848 - 2006
8
Serveis militars
1843 - 2001
9
Població
1857 - 2013
10
Eleccions
1820 - 2014
11
Ensenyament
1859 - 2012
12
Cultura
1932 - 2012

13

Serveis agropecuaris i medi ambient
1854 - 2013

Accés i consulta:

Per poder consultar la documentació de l'arxiu municipal, cal:
-Emplenar una instància a recepció, perquè quedi constància del que s'ha consultat i qui ha fet la consulta, en aquesta hi ha de constar:
-Què es vol consultar (si no se sap la documentació concreta, fer una breu explicació del tema)
-Un cop passada la instància a l'arxivera, aquesta trucarà a la persona interessada per informar que ja pot passar per les dependències de l'Ajuntament a consultar la documentació.
-Si la documentació consultada és per algun treball en concret, es demanarà al finalitzar-lo, es lliuri una còpia a l'arxiu per tal que futurs investigadors, no hagin de realitzar la mateixa feina, així com per enriquir el fons de l'Arxiu Municipal, i també perquè quedi constància de l'ús que es fa de les instal·lacions.
-Tota activitat de recerca ha de respectar el dret a la privacitat de les dades personals.

Serveis i activitats:

- Sala de consulta.
- Servei de fotocòpia:
· Din A-4= 0,10 euros
· Din A-3= 0,20 euros
-Visites concertades d'escoles.
- Es restauren els documents malmesos i es col·labora en activitats de dinamització cultural, com exposicions.

Adreça:

C/ de la Plaça 16, 18 08784 Piera (Barcelona) Tel. 93 778 82 00 (Ext.180) Fax: 93 776 00 36
www.viladepiera.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 13h