Ca l'Isidret

Vista del complex de Ca l’Isidret i Cal Casals a vol d’ocell (dècada de 1980)
Vista del complex de Ca l’Isidret i Cal Casals a vol d’ocell (dècada de 1980)
Diferents models de balustres fabricats a Ca l’Isidret (dècada de 1980)
Diferents models de balustres fabricats a Ca l’Isidret (dècada de 1980)
Terral i forns de Ca l’Isidret (2015)
Terral i forns de Ca l’Isidret (2015)
Pinyes vidriades que servien com a remat de teulades i tan- ques de moltes cases de la zona (dècada de 1980)
Pinyes vidriades que servien com a remat de teulades i tan- ques de moltes cases de la zona (dècada de 1980)

DE CASA DE PAGESOS A CASA DE TERRISAIRES

Casa pairal de la família d’hisendats Fàbregas construïda a principis del segle XIX fora de la vila murallada, al peu del torrent de Comelles, sota el turó on també s’arreceren Cal Jana (21), Cal Casals (23) i Cal Figueres. Sembla que el nom de la casa prové del diminutiu d’un dels primers propietaris de la casa, Isidre Fàbregas Raventós.

La casa és una construcció allargassada que disposa de planta baixa, pis i golfes. Compta amb un carener disposat paral·lelament a la façana, i hi té annexes diverses estances de l’època en què la casa acomplia una funció agrícola i posseïa terres de conreu.

L’any 1907, Àngela Monbert Tarrida, germana del terrissaire i propietari de la veïna casa Cal Jana, va contraure matrimoni amb Josep Costa Valls, de Cal Nen, i van tenir dos fills, Joan i Rafael Costa Monbert, els quals van continuar amb el negoci terrissaire de Cal Jana arran de la mort de l’hereu, ocorreguda el 1937.

Durant la dècada de 1940 un dels germans, Rafael Costa Monbert, es va associar amb Joan Fàbregas Sadurní, l’amo de Ca l’Isidret, i van crear els forns de Ca l’Isidret, dedicats a la cocció de material de construcció i material ceràmic de decoració, com ara totxos, teules, balustres, estris de cuina, pinyes de teulada i pilastres. La finca conserva els forns, que ja no funcionen. La casa continua a mans dels descendents dels Fàbregas, la família Boquera Herrera.