Portada > Recorregut arquitectònic > Cal Metge Vidal

Cal Metge Vidal

Guarnició del carrer del doctor Carles, davant de Cal Metge Vidal, durant les festes del Corpus (1960)
Guarnició del carrer del doctor Carles, davant de Cal Metge Vidal, durant les festes del Corpus (1960)
Cal Metge Vidal està ubicada paret per paret amb Casa Sastre (2015)
Cal Metge Vidal està ubicada paret per paret amb Casa Sastre (2015)
Fotografia dels metges de la facultat de Medicina de Barce- lona del curs 1864-1865. Pau Vidal Abad és, dels asseguts, el segon començant per l’esquerra
Fotografia dels metges de la facultat de Medicina de Barce- lona del curs 1864-1865. Pau Vidal Abad és, dels asseguts, el segon començant per l’esquerra
Escut de la dovella central del portal, on s’observen, esculpits en la pedra, l’acrònim Jesús Home Salvador i l’any de la refor- ma de la casa (2015)
Escut de la dovella central del portal, on s’observen, esculpits en la pedra, l’acrònim Jesús Home Salvador i l’any de la refor- ma de la casa (2015)

LA CASA MEDIEVAL DE METGES I APOTECARIS

Casa d’origen medieval construïda al bell mig del barri del Mercadal, al peu del camí ral d’Aragó, que a partir del segle XVII va adoptar el nom de carrer de la Verge Maria. Sembla que la casa va ser profundament reformada el 1566, durant la relativa prosperitat del cinc cents.

La casa, de planta baixa, pis i golfes, destaca per un notable portal de mig punt adovellat, amb un escut on figuren l’any i l’acrònim JHS (Jesús Home Salvador), una inscripció que es va fer popular a les llindes de les cases catalanes durant el segle XVI. A banda i banda hi ha un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra.

Habitada pels Vidal des dels orígens, el nom de la casa és degut al fet que hi va tenir residència la saga de doctors Vidal, els seus propietaris. L’any 1847 hi residia el metge Manuel Vidal Casas, pare del popular doctor Pau Vidal Abad, un destacat catalanista que el 1888 va signar el conegut Missatge a la Reina Regent Maria Cristina, document que recollia un seguit de demandes d’autonomia per a Catalunya.

Els avantpassats dels metges Vidal van ser uns destacats apotecaris pierencs. Pau Vidal Feixas (1795-1827) va arribar a ser apotecari major de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona i de l’Hospital de Manresa. Actualment la casa pertany a la família Mestre Campà, els descendents dels Vidal.