viladePiera.cat · Núm. 29 · Gener 2016 - page 1

vilade
Piera
.cat
GENER 2016
|
AJUNTAMENT DE PIERA
29
El nou enllumenat nadalenc
dóna un impuls al
comerç local
INCLOU
Programa de
formació
Gener-Març
2016
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook