Portada > Actualitat > Notícies > Es prorroga el període de pagament de l’impost de vehicles

Es prorroga el període de pagament de l’impost de vehicles

16/05/2017

L’Organisme de Gestió Tributària allarga el termini fins al 17 de maig degut a unes incidències detectades en la notificació dels avisos als contribuents

El període voluntari de pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2017 es prorroga fins al proper dia 17 de maig. El motiu són unes incidències detectades en la notificació dels avisos als contribuents que no tenen domiciliat el rebut, així com problemes tècnics del sistema informàtic de cobrament. Aquests van provocar que els dos últims dies del període voluntari de pagament, que finalitzava el 3 de maig, quedés interromput l’aplicatiu informàtic que permet efectuar el cobrament de forma telemàtica.

Aquestes circumstàncies han impedit que un número important de contribuents no hagin pogut efectuar el pagament dels seus deutes dins del termini de pagament fixat al calendari fiscal per causes totalment alienes a la seva voluntat. Amb la finalitat que aquest fet no perjudiqui els contribuents afectats, la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret, mitjançant el qual resol aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica fins al proper 17 de maig de 2017.

Arxivat a: Hisenda
ORGT