Portada > Actualitat > Notícies > S’aprova la nova ordenança de civisme i de tinença d’animals domèstics

S’aprova la nova ordenança de civisme i de tinença d’animals domèstics

20/06/2022

Aquesta normativa regula les normes bàsiques de convivència a la vila i estableix sancions en cas d’incompliment, que poden anar dels 50 als 3.000 euros

L’Ajuntament de Piera ha aprovat inicialment la nova Ordenança de convivència ciutadana i civisme i de la tinença d'animals domèstics. Aquesta eina substitueix les ordenances existents fins ara, que havien quedat obsoletes, amb l’objectiu d’establir unes normes que garanteixin els drets i deures de la ciutadania i, al mateix temps, un correcte ús de l’espai públic.

El text regula aspectes relacionats amb el comportament i la conducta dels veïns i les veïnes, com ara la pertorbació de l’ordre públic, les pràctiques contra la dignitat de les persones o l’embrutament de la via pública; estableix la importància de respectar determinades prohibicions per garantir la conservació dels béns públics; i estableix sancions davant conductes que puguin perjudicar l’entorn i la via pública com ara la contaminació atmosfèrica i acústica, els grafittis o pintades o els abocaments de residus.

La nova ordenança dedica un capítol sencer a la tinença responsable dels animals de companyia amb la finalitat de vetllar pel benestar animal. En aquest sentit, es recorda que les persones propietàries dels animals tenen l’obligació de mantenir-los en condicions higièniques i sanitàries correctes, han d’estar ben alimentats i se'ls han de donar les atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat de salut i prevenir la transmissió de malalties. Així mateix, estan obligades a adoptar les mesures necessàries perquè no es vegi alterada la tranquil·litat del veïnat pel comportament dels animals. A més, aquests han d’estar inscrits en el cens municipal d’animals domèstics de companyia i disposar d’una identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat. L’ordenança regula també la tinença i conducció dels gossos considerats potencialment perillosos i contempla el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) per a gats ferals.

Tot i que l’ordenança té un caràcter pedagògic i formatiu, s’estableixen possibles sancions segons aquestes siguin considerades lleus, greus o molt greus. Les multes per incompliments de la normativa poden anar dels 50 als 3.000 euros.

Podeu consultar el text íntegre de la nova ordenança en l'enllaç adjunt.

Arxivat a: Interès ciutadà
Tinença animals domèstics