Portada > Actualitat > Notícies > S’obre el termini per optar a tres places de tècnic municipal

S’obre el termini per optar a tres places de tècnic municipal

23/08/2023

Les persones interessades en participar en el procés de selecció tenen un període de 20 dies naturals per a presentar la sol·licitud

L’Ajuntament de Piera ha publicat les bases de tres processos selectius per cobrir una plaça de tècnic d’administració general, una altra de tècnic d’administració especial i una tercera d’auxiliar administratiu/va, totes elles en règim de personal funcionari de carrera. Així mateix, les convocatòries inclouen la creació de les seves respectives borses de treball, que han de permetre cobrir les necessitats puntuals del consistori, possibles vacants o substitucions de personal. El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició. 

En el cas de la plaça de tècnic d’administració general, la persona seleccionada s’encarregarà de l’estudi i proposta d’expedients administratius, preparació i elaboració d’ordenances i reglaments i elaboració d’informes en totes les matèries de competència local, en especial urbanisme, contractació d’obres i serveis i gestió de personal funcionari i laboral. La persona seleccionada haurà de ser llicenciat, enginyer, arquitecte o disposar d’un Grau. 

Les funcions que s’atribueixen a la plaça de tècnic d’administració especial corresponen a l’assessorament jurídic de la corporació i la representació legal davant dels òrgans i estaments judicials. La persona seleccionada haurà de tenir la Llicenciatura o Grau en Dret. 

Finalment, per optar a la plaça d’auxiliar administratiu/va cal estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, formació professional de primer grau o equivalen o estar en condicions d’obtenir-lo. La funció principal de la persona seleccionada serà donar suport administratiu al personal, servei o àmbit al qual sigui adscrit.

Les persones que vulguin optar a aquestes places hauran de presentar una instància normalitzada, que es pot trobar amb les bases de la convocatòria, en el període comprès entre dimecres 23 d’agost i dimarts 12 de setembre, ambdós inclosos. Les persones aspirants hauran d’abonar una taxa de 17 € en el moment de presentar la sol·licitud.

Podeu consultar les bases de les convocatòries en els enllaços adjunts.

Arxivat a: Empresa i ocupació
Ocupació