Portada > Piera per temes > Protecció civil > Pla d’evacuació

Pla d’evacuació

Informació

L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i la Diputació de Barcelona, ha redactat el pla d'evacuació de diferents barris.
Aquest pla té com a objectiu principal garantir la seguretat dels veïns en cas d'incendi forestal. Adjuntem, d'acord amb el pla, els següents documents:
1) Un quadern d'autoprotecció que recull:
• Les precaucions bàsiques per evitar els incendis forestals.
• Com s'ha de preparar la casa i la parcel·la per reduir el risc d'incendi.
• Com s'ha d'actuar en cas d'incendi forestal.
2) Un plànol d'evacuació plastificat a utilitzar en cas d'emergència que indica:
• El recorregut principal que heu de seguir.
• El centre de recepció on us heu de dirigir.
La seguretat és responsabilitat de tots, administracions i ciutadans, per això l'Ajuntament recomana llegir atentament les instruccions descrites en el quadern d'autoprotecció, penjar el plànol d'evacuació en un lloc visible, com pot ser darrere la porta d'entrada del vostre habitatge, per tal de poder-lo utilitzar en cas d'emergència.
En el quadern hi ha una fitxa D'EVACUACIONS ESPECIALS. És molt important que sigui retornada a l'Ajuntament si vostè o alguna de les persones que viu a casa vostra es troba en algun dels casos que es descriuen.

Tots amb la prevenció!