Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Ordinària - 25 DE NOVEMBRE 2015

Sessió Pública Ordinària - 25 DE NOVEMBRE 2015

Sala de Plens 21 h

Sala de plens, 21 hores, amb l'hora prèvia per atendre qüestions dels vilatans.

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 5/10/2015, d’aprovació de l’addenda de pròrroga al conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

3.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la Junta de Govern Local de 13/10/2015, d’aprovació de conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, Autoritat del Transport Metropolità, l’empresa Montferri  Hnos., i Ferrocarrils de la Generalitat en matèria de transports de viatgers. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i PP. Abstencions: PSC, Ara és demà i Guanyem Piera.

4.- Ratificació de l’acord núm. 29 de la Junta de Govern Local de 19/10/2015, d’aprovació de conveni amb l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i PP. Abstencions: PSC, Ara és demà i Guanyem Piera.

5.- Ratificació de l’acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 26/10/2015 d’aprovació d’acords amb l’Ajuntament de Masquefa per implantació d’accessos als sectors industrials.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC i PP. Abstencions: Ara és demà i Guanyem Piera. 

6.- Aprovació de l’expedient núm. 6 de modificació de crèdits en el pressupost general de 2015.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Ara és demà, Guanyem Piera i PP. 

7.- Aprovació de l’inventari de béns i drets de la Corporació.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Ara és demà, Guanyem Piera i PP.

8.- Aprovació de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de l’edifici de la Parròquia de Piera.S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC i PP. VC: Ara és demà. Abstencions: Guanyem Piera.

9.- Manifest institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. S'aprova per unanimitat.

10.- Moció presentada pel grup municipal Ara és Demà per impulsar diferents actuacions a l’Ajuntament de Piera. Queda pendent per al pròxim ple.

11.- Moció presentada pel grup municipal Ara és Demà en representació de la PAH. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Ara és demà i Guanyem Piera. Abstencions: PP.

12.- Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera  Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. Queda pendent per al pròxim ple.

13.- Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Queda pendent per al pròxim ple.

14.- Moció dels grups municipals PSC, AED-E, GP i PP a favor de la partida extraordinària del transport escolar a l’escola Herois del Bruc i IES Guinovarda per el 2016. Queda pendent per al pròxim ple.

15- Moció del grup municipal de PP per l’ampliació horària de la biblioteca municipal de Piera. Queda pendent per al pròxim ple.

16.- Control d’òrgans de govern.

17.- Precs i preguntes.