Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Ordinària- 25 DE MARÇ DE 2015

Sessió Pública Ordinària- 25 DE MARÇ DE 2015

Sala de Plens - 21 h

La Corporació municipal va fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'accident aeri dels Alps.

1.- Aprovació de les actes de la sessions anteriors. Ple ordinari de 25 de gener aprovat per unanimitat i Ple extraordinari de 25 de febrer aprovat per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 23 de la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2015, d’aprovació de la clàusula 1ª  del conveni amb el Servei Català de la Salut  pel consultori de Sant Jaume Sesoliveres. Aprovat per unanimitat.

3.- Ratificació de l’acord núm. 37 de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2015, d’aprovació del conveni amb l’ADF de Piera. Aprovat per unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord núm. 24 de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2014, aprovació del nou annex del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel servei de recollida selectiva. Aprovat per majoria absoluta. VF: Sr. Manuel G. Pavón, ERC i CiU. Abstenció: UAM, PxC, PP, ICV-EUiA-Entesa i PSC.

5.- Ratificació de l’acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2015, aprovació del 6è. Protocol addicional al conveni de 22 de setembre de 2008 entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del Transport Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’empresa Montferri Hermanos, S.L. i l’Ajuntament de Piera per la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Piera. Aprovat per majoria absoluta. VF: CiU i ERC. Abstenció: UAM, PxC, ICV-EUiA-Entesa, Sr. Manuel G. pavón i PSC. VC: PP.

6.- Aprovació definitiva del  nou Reglament del servei de la Biblioteca pública de Piera. Aprovat per majoria absoluta. VF: UAM, PP, PSC, Sr. Manuel G. Pavón, ERC i CiU. Abstenció:  PxC i ICV-EUiA-Entesa.

7.- Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri Municipal de Piera. Aprovat per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstenció: UAM, PxC, PP, Sr. Manuel G. Pavón i  i PSC. VC: ICV-EUiA-Entesa.

8.- Aprovació del compte de recaptació del ORGT de la Diputació de Barcelona de l’exercici  2014. Aprovat per majoria absoluta. VF: UAM, PxC, Sr. Manuel G. Pavón, PSC, ERC i CiU. Abstenció:  PP i ICV-EUiA-Entesa.

9.- Aprovació del compte de recaptació de multes de l’ORGT de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014. Aprovat per majoria absoluta. VF: UAM, ERC i CiU. Abstenció:  PxC, PP, PSC, Sr. Manuel G. Pavón i ICV-EUiA-Entesa.

10.- Moció d’ICV-EUiA-E proposant celebrar el 84è aniversari de la II República. Aprovat per majoria absoluta. VF: UAM, CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA-Entesa. Abstenció:  PxC, PP i Manuel G. Pavón.

11.- Moció de PSC i ICV-EUiA-E sobre millores a la B-224. Aprovat per unanimitat.

12.- Moció de PSC i ICV-EUiA-E per la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre. Aprovat per unanimitat.

13.- Control d’òrgans de govern.

14.- Precs i preguntes.