Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2015 > Sessió Pública Ordinària- 29 DE JULIOL DE 2015

Sessió Pública Ordinària- 29 DE JULIOL DE 2015

Sala de Plens 21.00 (Hora prèvia reservada a les preguntes del públic)

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació de l’acord núm. 32 de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2015, aprovació del conveni amb Falcons de Piera. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Guanyem Piera i PP. Abstencions: Ara és demà.

3.-Ratificació de l’acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 23 març de 2015, aprovació del conveni amb Art a l’Abast. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC i PP. Abstencions: Ara és demà i Guanyem Piera.

4.- Ratificació de l’acord núm. 34 de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2015, aprovació del conveni amb Amics del Pubillatge. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC i PP. Abstencions: Ara és demà i Guanyem Piera.

5.- Ratificació de l’acord núm. 35 de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2015, aprovació de conveni amb Font-Gali, S.L. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i Guanyem Piera. Abstencions: PSC, Ara és demà i PP.

6.- Ratificació de l’acord núm. 27 de la Junta de Govern Local de 13 d’abril de 2015, aprovació de conveni amb Creu Roja Anoia. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Guanyem Piera i PP. Abstencions: Ara és demà.

7.- Ratificació de l’acord núm. 29 de la Junta de Govern Local de 20 d’abril, aprovació de conveni de col·laboració desenvolupament acció projecte Anoia Activa. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, Ara és demà i PP. Abstencions: PSC i Guanyem Piera.

8.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 20 d’abril, sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu de concertació de places amb l’ICASS. S'aprova per unanimitat.

9.- Ratificació de l’acord núm. 17 de la Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2015, aprovació de l’addenda al conveni amb Localret i Telefònica pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, Guanyem Piera i PP. Abstencions: PSC i Ara és demà.

10.- Ratificació de l’acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2015, aprovant l’addenda al conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la cessió de la gestió de dos nous habitatges de titularitat pública. S'aprova per unanimitat.

11.- Ratificació de l’acord núm. 33 de la Junta de Govern Local 4 de maig de 2015 d’adhesió a l’Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU). S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU i PP. Abstencions: PSC, Ara és demà i Guanyem Piera.

12.- Ratificació de l’acord núm. 45 de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2015 sol·licitud subvenció Projecte Treball als Barris. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC i CiU. Abstencions: PSC, Ara és demà, Guanyem Piera i PP.

13.- Ratificació de l’acord núm. 40 de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2015, aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia de suport econòmic al servei de transport adaptat. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Ara és demà i PP. Abstencions: Guanyem Piera.

14.- Ratificació de l’acord núm. 36 de la Junta de Govern Local de 25 de maig de 2015, aprovació Pla desplegament fibra òptica Telefònica. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, CiU, PSC, Guanyem Piera i PP. Abstencions: Ara és demà.

15.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2015, aprovació de conveni específic Programa de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT). S'aprova per unanimitat.

16.- Ratificació de l’acord núm. 33 de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2015, aprovació festes locals per l’any 2016. S'aprova per unanimitat.

17.- Aprovació  de la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de l’edifici de l’Institut Guinovarda. S'aprova per unanimitat.

18.- Moció del grup municipal 'Ara és Demà'. Es desestima la moció. VF: PSC, Ara és demà, Guanyem Piera i PP. VC: ERC i CIU.

19.- Control d’òrgans de govern.

20.- Precs i preguntes.