Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2017 > Sessió Pública Ordinària- 25 de gener de 2017

Sessió Pública Ordinària- 25 de gener de 2017

Sala de plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC i CiU. VC: PSC, AED, GP i PP.

2.- Ratificació de l’acord núm. 46 adoptat per la Junta de Govern Local de 21-11-2016, aprovació de conveni de col·laboració amb entre el Departament d’Ensenyament i el centre l’Apiària pel projecte “POPET”. S'aprova per unanimitat.

3.- Ratificació de l’acord núm.40 adoptat per la Junta de Govern Local de 28-11-2016, aprovació conveni de col·laboració Departament d’Interior. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

4.- Ratificació de l’acord núm. 41 adoptat per la Junta de Govern Local 28-11-2016, aprovació pròrroga conveni Centre de Dia “Mar i Cel”. S'aprova per unanimitat.

5.- Ratificació de l’acord núm. 30 adoptat per la Junta de Govern Local de 29-12-2016 de sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Piera. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU i PSC. Abstenció: AED, GP i PP.

6.- Ratificació acord núm. 31 adoptat per la Junta de Govern Local de 29-12-2016 aprovació conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel projecte “Anoia, terra de castells”. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU, PSC, GP i PP. Abstenció: AED.

7.-  Ratificació de l’acord núm. 32 adoptat per la Junta de Govern Local de 29-12-2016 aprovació de conveni amb la Diputació de Barcelona per a la disposició i utilització de la plataforma telemàtica Xaloc. S'aprova per unanimitat.

8.- Ratificació de l’acord núm. 33 adoptat per la Junta de Govern Local de 29-12-2016 aprovació conveni amb l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola per al finançament del projecte de servei de recollida de residus. Es retira del Ple.

9.- Moció presentada pel grup municipal de PSC per reclamar partides econòmiques al pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar millores a la carretera B-224 entre Capellades i Martorell. S'aprova per unanimitat.

Moció d'urgència (VF: ERC, CiU i AED. Abstenció: PSC, GP i PP): Moció d'alcaldia sobre la declaració de serveis i àrees essencials de l'Ajuntament. S'aprova per majoria absolutaVF: ERC, CiU i GP. Abstenció: PSC, AED i PP.

10.- Control d’òrgans de govern

11.- Precs i preguntes.

Disponible l'àudio complet a continuació: