Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2018 > Sessió Pública Ordinària- 28 de novembre de 2018

Sessió Pública Ordinària- 28 de novembre de 2018

Sala de Plens, a les 21 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'aprova per unanimitat.

2.- Ratificació dels acords de la Comissió Paritària respecte l’aplicació d’increments retributius al personal funcionari i laboral per a l’exercici 2018. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, GP i PP. Abstenció: PSC i AED. 

3.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2018. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC, AED i PP. Abstenció: GP. 

4.- Creació de la Comissió d’Estudis per la Municipalització del servei de recollida de residus. S'aprova per unanimitat.

5.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, PSC(1), AED i GP(1). VC: PP. Abstenció: PSC(2), GP(1). 

6.- Moció del grup municipal AED-E perquè es derogui el delicte d'injúries a la corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia. S'aprova per majoria absoluta. VF: ERC, PDCAT, AED i GP(1). VC: PP. Abstenció: PSC, GP(1). 

7.- Moció del grup municipal del PSC pel compromís per la gestió pública de l’aigua al 2022. S'aprova per unanimitat.

8.- Adhesió al Manifest unitari dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. S'aprova per unanimitat.

9.- Control d’òrgans de govern. 

10.- Precs i preguntes.

Consulteu l'àudio a continuació: