Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2016 > Sessió Pública Ordinària - 30 de març de 2016

Sessió Pública Ordinària - 30 de març de 2016

Sala de plens 21h

ORDRE DEL DIA:

Punt Sentit del vot
  ERC CiU PSC GP AeD PP

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 VF VF  VF  VF  VF  VF 

2.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la JGL de 28-12-2015, aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia en matèria de Política de Joventut.

 VF VF  VF  VF  VF  VF 

3.- Ratificació de l’acord núm. 31 de la JGL de 28-12-2015, aprovació dels annexos del conveni  de prestació de l’àrea d’atenció a les persones amb el Consell Comarcal de l’Anoia.

 VF VF  VF  VF  Abs.  VF 

4.- Ratificació de l’acord núm. 22 de la JGL 18-01-2016 d’aprovació de la pròrroga del conveni interadministratiu amb l’ICASS pel Centre de dia.

 VF VF  VF  VF  Abs.  VF 

5.- Ratificació de l’acord núm. 30 de la JGL 25-01-2016 aprovació de l’adhesió al conveni tipus de la Diputació de Barcelona pel programa «Anem al teatre».

 VF  VF  VF  VF  VF  VF

6.- Ratificació de l’acord núm. 20 de la JGL 01-02-2016 aprovació de l’esborrany del conveni amb l’Ajuntament de Hostalets de Pierola per l’actuació «Camí de vianants entre els municipis de Piera i Hostalets».

 VF  VF  Abs.  Abs.  Abs.  VF

7.- Ratificació de l’acord núm. 32 de la JGL 22-02-2016 d’aprovació de la clàusula addicional segona amb el Servei Català de la Salut pel consultori local de Sant Jaume Sesoliveres.

 VF  VF  VF  VF  VF  VF

8.- Ratificació de l’acord núm. 14 de la JGL 07-03-2016 d’aprovació de conveni amb l’Associació Dones amb Empenta.

 VF  VF  VF  VF  VF  VF

9.- Aprovació definitiva del pressupost de 2016.

 VF  VF  VC  VC  VC  VC

10.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària del 2015.

 VF  VF  Abs.  Abs.  Abs.  Abs.

11.- Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de l’Organisme de Gestió Tributària de 2015.

 VF  VF  Abs.  Abs.  Abs.  Abs.

12.- Moció 8 de març de 2016, dia internacional de les dones «Feminitzant el món local».

 VF  VF  VF  VF  VF  VF

13.- Moció dels grups municipals sobre manteniment en la propera preinscripció de l’actual oferta d’educació primària a la vila.

 VF  VF  VF  VF  VF  VF

14.- Moció presentada pel grup municipal Ara És Demà en defensa de l’escola pública.

 VF  VF  VF  VF  VF  VC

15.- Moció presentada pel grup municipal PP sobre el tancament de línees de P3 a l’ensenyament públic a la província de Barcelona.

 VC  VC  Abs.  Abs.  Abs.  VF

16.- Moció presentada pel grup municipal PP en defensa de las Diputacions, Cabildos i Consells Insulars.

 Abs.  Abs.  Abs.  Abs.  VC  VF

17.- Moció proposant celebrar el 85è aniversari de la II República.

 VF  VF  VF  VF  VF  VC

18.- Control d’òrgans de Govern.

           

19.- Precs i preguntes.