Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 24 NOVEMBRE 2010

Sessió Pública Ordinària - 24 NOVEMBRE 2010

Dimecres 24 de novembre de 2010 21.00h Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Unanimitat

2.- Ratificació de l’acord 17 de J.G.L. de 11/10/2010 sobre creació del servei de Centre de dia. Unanimitat

3.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior, Relacions Institucions i participació per a la cessió del programari SIPCAT. Unanimitat

4.- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Parròquia de Piera. Unanimitat

5.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases pel curs 2010/2011. Unanimitat

6.- Aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar municipal de Piera. Unanimitat

7.- Aprovació de l’expedient número 6 de modificació de crèdits en el pressupost general vigent. Majoria Absoluta VF:PSCiERC Abst:CiUiPP

8.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i instal·lacions. Unanimitat

9.- Acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC per a l’actuació “Condicionament de les voreres dels carrers Pau Claris i Sant Cristòfol” Unanimitat

10.- Acceptació de la subvenció pel nou “Pavelló municipal” Unanimitat

11.- Sol·licitud d’un canvi d’actuació en el PUOSC-2011. Unanimitat

12.- Aprovació del conveni urbanístic amb el Sr. Josep Junyent Figueras en el marc del nou POUM. Majoria Absoluta VF:PSCiERC Abst:CiUiPP

Moció d'urgència (Unanimitat) per a la reducció de l'IBI presentada pel grup municipal de CiU. Desestimada VC:PSCiERC VF:CiUiPP

13.- Control d’òrgans de govern

Lectura manifestos sobre el Dia Mundial de la SIDA i en Contra la Violència Masclista.

14.- Precs i preguntes

http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/dissabte-la-festa-de-l-oli