Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 30 SETEMBRE 2009

Sessió Pública Ordinària - 30 SETEMBRE 2009

Dimecres 30 de setembre de 2009 21.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió Ordinària prevista que inclou una hora prèvia per atendre les preguntes dels assistents.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Unanimitat

2.- Ratificació de l'acord núm. 25 de la Junta de Govern Local de 3-08-2009 sobre aprovació de conveni amb el Consorci d'Administració Oberta Electrònica de Catalunya. Unanimitat

3.- Ratificació de l'acord núm. 28 de la Junta de Govern Local de 3-08-2009 sobre sol·licitud de subvencions per a actuacions paisatgístiques. Unanimitat

4.- Ratificació de l'acord núm. 14 de la Junta de Govern Local de 7-09-2009 sobre atorgament de poders a favor de lletrat i procurador. Unanimitat

5.- Aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2008. Majoria Absoluta VF:PSC/ERC Abs:CiU/PP

6.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases pel curs 2009-2010. Unanimitat

7.- Moció de proposta per a la construcció d'un nou CEIP a Can Claramunt. (Presentada per CiU) Unanimitat

8.- Moció per a l'eixamplament del camí Romeu. (Presentada per CiU) Unanimitat

9.- Control d'òrgans de govern.

10.- Precs i preguntes.