Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Extraordinària - 19 GENER 2009

Sessió Pública Extraordinària - 19 GENER 2009

Dilluns 19 de gener de 2009 21.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Sessió extraordinària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació dels projectes d'obra a incloure en el Fons Estatal d'Inversió Local aprovat per Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre.

RELACIÓ DE PROJECTES APROVATS:

VF: Vots a favor Abst: Abstenció VC: Vots en contra

1.- Dipòsit de retenció d'aigües fecals per a la protecció del Parc Fluvial del Gall Mullat.

2.- Franja perimetral a Can Canals-El Portell.

3.- Franja perimetral a Can Claramunt.

4.- Nau polivalent per a la Brigada Municipal i associacions.

5.- Adequació de la nau d'equipament de Cal Sanahuja com a estacionament públic.

6.- Ampliació de l'edifici de la piscina municipal.

7.- Millora de voreres.

8.- Millora i adaptació del Casal per a Joves i Grans com a centre de dia per a gent gran.

Majoria Absoluta. VF: PSC i ERC Abst: CIU VC: PP.