Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2007-2011) > Sessió Pública Ordinària - 28 GENER 2009

Sessió Pública Ordinària - 28 GENER 2009

Dimecres 28 de gener de 2009 21.00h Sala d'Actes de l'Ajuntament de Piera

Primera sessió ordinària de l'any.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

VF:Vots a favor Abst:Abstenció VC:Vots en contra

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Unanimitat

2.- Ratificació de l'acord número 39 de la Junta de Govern Local de 17-11-2008 sobre pròrroga del conveni urbanístic amb el Sr. Josep Soteras.
Unanimitat

3.- Acceptació de les ajudes i normativa del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a l'obra "Condicionament del carrer Piereta al nucli urbà".
Majoria Absoluta VF:
PSC,ERC i PP Abst:CiU
4.- Acceptació de les ajudes i normativa del Pla Únic d'obres i Serveis de Catalunya per a l'obra "Condicionament del nou aparcament al parc del Gall Mullat".
Unanimitat

5.- Acceptació dels ajuts de l'ACA per a les "Actuacions a la Xarxa en alta per abastament al nucli de La Fortesa".
Unanimitat

6.- Aprovació del conveni -marc per a la creació de la Xarxa Intermunicipal Escola-Treball de l'Anoia.
Unanimitat

7.- Aprovació definitiva del Projecte de Condicionament del carrer Piereta.
Majoria Absoluta VF:PSC i ERC VC:CiU i PP
8.- Adjudicació del projecte complementari del text refós del Projecte d'urbanització del barri de Can Bonastre.
Majoria Absoluta VF:
PSC i ERC VC:CiU i PP
9.- Moció per la internacionalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català.
Majoria Absoluta VF:ERC i CiU Abst:PSC i PP
10.- Adhesió a la Declaració El Vi, nutrició o salut.
Unanimitat
Moció d'urgència (Unanimitat) sobre la constitució de la societat Vivex SL per a formació d'empreses.
Majoria Absoluta VF:
PSC i ERC Abst:PP VC:CiU
Moció d'urgència (Unanimitat) a favor dels grups culturals io festius amb ús de material pirotècnic.
Unanimitat

Moció d'urgència (Unanimitat) modificar l'impost per a la construcció per a les obres com a conseqüència dels danys del temporal de vent.
Unanimitat
11.- Control d'òrgans de govern.
12.- Precs i preguntes.