Cal Borrull

La casa de Cal Borrull era a tocar de la primitiva plaça Major de la vila, convertida després en la plaça Jussana, i avui en plaça del Sant Crist (2015)
La casa de Cal Borrull era a tocar de la primitiva plaça Major de la vila, convertida després en la plaça Jussana, i avui en plaça del Sant Crist (2015)
Finestra gòtica amb arcs trilobulats de la façana principal (2015)
Finestra gòtica amb arcs trilobulats de la façana principal (2015)

FINESTRAL GÒTIC, CASA FORTA

Casalot gòtic d’origen medieval construït a la part més baixa i cèntrica del Raval Jussà, l’antic barri artesanal i manufacturer de la vila, ubicat extramurs, que des del segle XI es va anar estenent des dels peus del castell fins a la riera Guinovarda.

La casa va ser aixecada a la cantonada on els segles XI i XII hi havia hagut la plaça del primitiu mercat de Piera, abans que fos traslladat al Mercadal al segle XIV. Quan la  plaça va perdre importància i es va convertir en espai secundari va adoptar el nom de plaça Jussana, és a dir, inferior. A partir del segle XVII es va anomenar plaça del Raval.

La presència d’una finestra gòtica amb arcs trilobulats és testimoni de l’esplendor que va viure la vila durant el segles XIII i XIV, moment en què es devia aixecar l’edifici. Interiorment destaca per la presència de dues grans sales amb arcades gòtiques, utilitzades originàriament com a cellers i avui destinades a rebedor i garatge.

L’any 1915 la família Tarrés va vendre la casa als Borrull Torres, que li van donar el nom actual. Dels Borrull va passar als Grífol López, els seus nebots, i d’aquests als Grífol Tobella, els actuals propietaris.