Portada > La Vila > Piera per descobrir > Recorregut arquitectònic > Cases Neoclàssiques del carrer Sant Sebastià

Cases Neoclàssiques del carrer Sant Sebastià

Cal Vendrell des del portal del Romanyà amb el carro de Josep Ribas Caus i Salvador Junyent Vilaseca (1971). Fotografia guanyadora del I Concurs Fotogràfic de Piera. Autora: Dolors Guixà Codorniu.
Cal Vendrell des del portal del Romanyà amb el carro de Josep Ribas Caus i Salvador Junyent Vilaseca (1971). Fotografia guanyadora del I Concurs Fotogràfic de Piera. Autora: Dolors Guixà Codorniu.
El Celler d’en Pep, ubicat a Cal Vendrell, és un museu privat dedicat a la pagesia i les eines del camp (2015)
El Celler d’en Pep, ubicat a Cal Vendrell, és un museu privat dedicat a la pagesia i les eines del camp (2015)

LES CASERIES DE LA VINYA

El segle XIX va ser una etapa d’esplendor per a la vila i la seva contrada. Des de finals del segle XVIII, gràcies a la vinya, els cellers pierencs s’omplien de vi, cosa que va propiciar una bonança econòmica que no s’havia vist des de l’esplendor medieval que les pestes del segle XIV van estroncar.

Els cellers de les cases eren plens a vessar i moltes de les velles construccions de la vila medieval eren incapaces de donar cabuda a aquest progrés, de manera que les famílies benestants que van poder les van anar substituint per grans caseries, amb cellers espaiosos, estances nobles i façanes senyorials adients a la nova prosperitat.

 

CAL VENDRELL, UNA CASA D’HISENDATS

Els hisendats Vendrell, uns dels principals terratinents del terme, s’havien emparentat amb els Jorba a finals del segle XVIII. Entre 1819 i 1829, Josep Jorba Vendrell, mentre era alcalde de la vila, va aixecar aquesta casa de grans dimensions que tenia la línia de façana reculada, molt probablement, per donar espai a una petita placeta davant del portal del Romanyà (9).

La casa, que duu els numeros 4 i 5, disposa de cellers, tres pisos i terrat. Les dues entrades, de grans dimensions, evidencien l’enorme capacitat de l’edifici per acollir carruatges. Tot i comptar amb una estructura clàssica, la distribució li atorga un aire romàntic. L’element més distingit de l’edifici és una cúpula de grans dimensions que corona l’ull de l’escala.

Actualment la casa està dividida en pisos i els cellers acullen un museu privat de la pagesia i les eines del camp anomenat Celler d’en Pep, i és propietat de la família Escayol Mata.

 

CAL NADAL, PAGESIA BENESTANT

Tot indica que a finals del segle XIX la família Nadal, induïda també per la febre del vi, va refer l’edifici seguint un estil neoclàssic molt refinat i elegant, un moviment artístic que, tot retornant als cànons grecollatins, empra la simetria i l’ornamentació amb elements vegetals.