Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries - Any 2021 > Sessió Pública Extraordinària - 29 de desembre de 2021_2

Sessió Pública Extraordinària - 29 de desembre de 2021_2

De conformitat amb el que estableix l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1.986, del 28 de novembre, es fa públic que per aquesta Alcaldia s'ha convocat a l'Ajuntament Ple a sessió extraordinària a celebrar el proper dia 29 de desembre de 2021 a les 11:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.- Moció d'ERC- Piera en defensa del model d'immersió lingüística en llengua catalana. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT. En contra: PP i C's

2.- Moció d'ERC - Piera pel rebuig al projecte de línia elèctrica aèria (MAT) Baix Cinca- Pierola. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, CUP-AMUNT i C's. Abstenció: PP

3.- Moció de la CUP en defensa del territori i rebuig al "Anteproyecto modificado de la línea aérea a 400 kv set bajo cinca p4 400 kv set Pierola 400 kv (REE)" . Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC i CUP-AMUNT. En contra:  C's. Abstenció: PP

4.- Moció del Partit Popular per exigir a la Generalitat de Catalunya instal.lar una comissaria dels mossos d'esquadra per reforçar la seguretat a la comarca de l'Anoia. Aprovat. Vots a favor: Junts, PSC-CP, AED-ECG, ERC, PP i C's. Abstenció: CUP-AMUNT 

5.- Preguntes i precs formulades per Esquerra Republicana de Piera (ERC), per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i per Partit Popular (PP) a l'escrit amb registre d'entrada E/9730/2021 de data 3 de desembre de 2021, per ser contestades al Ple extraordinari de desembre.