Portada > Ajuntament > Sessions plenàries > Sessions Plenàries (2011-2014) > Sessió Pública Ordinària - 31 JULIOL 2013

Sessió Pública Ordinària - 31 JULIOL 2013

Sessió Pública Ordinària

Dimecres 31 de juliol de 2013, 21 hores, Sala de Plens de l'Ajuntament de Piera

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat.

2.- Ratificació acord núm. 28 de la JGL de 10 de juny de 2013 aprovació de conveni amb la Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat per assistència a la gestió de la informació local (SITMUN). Majoria absoluta. VF: PSC, PP, UAM, CiU, ERC. Abstenció: ICV-EUiA-Entesa, PxC.

3.- Ratificació acord núm. 25 de la JGL de 26 de juny de 2013 aprovació conveni de col.laboració encàrrec de gestió de serveis de prestació de salut pública amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Majoria absoluta. VF: PSC, PP, UAM, CiU, ERC. Abstenció: ICV-EUiA-Entesa, PxC.

4.- Ratificació acord núm.15 de la JGL d’1 de juliol de 2013 aprovació tercera addenda de conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Unanimitat.

5.- Aprovació del Compte General del Pressupost 2012. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC. Abstenció: UAM, PP, PxC. VC: ICV-EUiA-Entesa, PSC.

6.- Aprovació de la bonificació 95% de l’ICIO al Departament d’Ensenyament per les obres del S.I. Salvador Claramunt. Unanimitat.

7.- Aprovació inicial del nou document del POUM. Majoria absoluta. VF: CiU, ERC. Abstenció: UAM, PP, PxC, PSC. VC: ICV-EUiA-Entesa.

8.- Aprovació de la determinació de les conques de la xarxa d’aigües residuals del barri de Can Canals. Majoria absoluta. VF: PSC, UAM, PP, PxC, CiU, ERC. VC: ICV-EUiA-Entesa.

9.- Aprovació inicial del projecte de nova xarxa de clavegueram del barri de Can Canals. Fase 1 Conca Central. Majoria absoluta. VF: UAM, Sr. Josep Maurenza (PP), PSC, CiU, ERC. Abstenció: PxC, ICV-EUiA-Entesa. VC: Sr. Manuel G. Pavón (PP).

10.- Aprovació del Pla Específic Municipal de la Festa Major 2013. Majoria absoluta. VF: UAM, PSC, Sr. Manuel G. Pavón (PP), CiU, ERC. Abstenció: PxC, ICV-EUiA-Entesa, Sr. Josep Maurenza (PP).

11.- Moció presentada pels grups municipals CiU i ERC-PM i ICV-EUiA-EPM  d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. Majoria absoluta. VF: UAM, ICV-EUiA-Entesa, CiU, ERC. Abstenció: PxC, PSC. VC: PP.

12.-Moció presentada pels grups de CiU i ERC-PM en relació a l’ús dels casc per  a usuaris de la bicicleta en entorns urbans. Majoria absoluta. VF: UAM, ICV-EUiA-Entesa, Sra. Josefina Altarriba (PSC), Sr. Javier Perellón (PSC), CiU, ERC. VC: PxC, Sra. M.J. Escuin (PSC), PP.

13.- Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-EPM en suport a les propostes de resolució presentades al Parlament sobre el sanejament de Piera. Desestimada. VF: UAM, PSC, PxC, ICV-EUiA-Entesa, Sr. Manuel G. Pavón (PP)Abstenció: Sr. Josep Maurenza (PP). VC: CiU, ERC.

14.- Moció presentada pel grup municipal PSC sobre la situació actual dels joves a Catalunya. Unanimitat.

15.- Control d’òrgans de govern.

16.- Precs i preguntes.